Roganytt

Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 39 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 338.425 kroner i skyldig skatt og merverdiavgift.

39-åringen har drevet et byggefirma på Haugalandet som et enkeltpersonforetak. Mannen erkjente i rettsmøtet at han skyldte det aktive beløpet, at hans aktiva var to biler til en anslått verdi mellom 180.000 og 200.000 kroner. Han motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble avholdt utleggsforretning som nevnt ovenfor mot saksøkte med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at saksøkte er insolvent. Retten legger til grunn at saksøkte er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 9. august.

Nyeste fra Dagsavisen.no: