Roganytt

Tok 917.041 kroner fra sitt eget firma

Førte på eget og familiemedlemmers kontonummer på fakturaene hun sendte kunder.

Den 43 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

I perioden januar 2017 til desember 2018 drev kvinnen et håndverkerfirma i Stavanger.

Etter en samlet vurdering av bevisene la retten til grunn at hennes eget og enkelte familiemedlemmers kontonumre – i strid med firmaets sine interesser – ble påført på selskapets kundefakturaer slik at innbetalinger fra kundene gikk til hennes egen og familiemedlemmenes konto selv om de egentlig skulle gått til selskapet. Endringen av kontonumre ble gjort bevisst i et fakturaprogram før utsending av faktura til den enkelte kunde.

«Retten finner det videre utvilsomt at hun påførte selskapet økonomiske belastninger som var selskapet uvedkommende. Til sammen utgjorde dette 917.041 kroner. Retten finner det videre sikkert at skyldkravet er oppfylt. Tiltalte har forsettlig handlet mot selskapets interesser, og med forsett om å oppnå en uberettiget vinning for seg eller andre. Hun forklarte at hun skjønte at det ikke var hennes og familiens penger, og at pengene ble blant annet brukt til levekostnader for henne og hennes familie», heter i dommen.

I den aktuelle perioden var kvinnen både styreleder og daglig leder i selskapet.

I tillegg kom retten til at hun skulle dømmes for unndratt skatt og merverdiavgift.

Straffen ble 90 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager. I tillegg må hun betale en bot på 27.400 kroner. Hun fikk videre inndratt 642.394 kroner og må betale 323.937 kroner i erstatning til Skatteetaten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: