Roganytt

Solgte kaffe – gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet First Shot AS som fredag var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

First Shot AS er det juridiske navnet til Micro Kaffi AS og har holdt i Pedersgata 23 i Stavanger.

Stedet stengte dørene tidligere i år.

Mikro Kaffi omsatte i 2021 for 139.000 kroner.

«Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 30. juni i år.


Nyeste fra Dagsavisen.no: