Roganytt

Lastebiltilhenger ble avskiltet i kontroll

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Under kontrollen var det mange kjøretøy som det ikke fikk påvist noen feil eller mangler. Blant annet hadde flere transporter med betongelementer, som var innom kontrollen, hadde lastesikringen i orden.

Samtidig hadde ikke alle kjøretøyene alt på plass.

Én personbil og én tilhenger for lastebil ble avskiltet da periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) ikke var gjennomført og fristen for dette var utgått.

To lastebiler fikk pålegg om å stoppe avrenning fra last før kjøringen fikk fortsette. Ifølge Statens vegvesen kan avrenning fra last kan gjøre at det blir glatte punkter i veien som kan være en fare for spesielt motorsykler, men også andre kjøretøy. Ifølge veivesenet kan også dette være vesker som vi ikke ønsker å ha ut i naturen vår da det kan skade miljøet.

Én lastebil fikk pålegg om å laste om da de bakre akslingene på kjøretøyet var overlastet.

To kjøretøy fikk pålegg om å ta bort sikthindrende gjenstander i frontruten.

Et foretak ble ilagt et gebyr på 8000 kroner for kjøring uten gyldig bombrikkeavtale på kjøretøyet.

Seks kjøretøy fikk tekniske mangler med krav om utbedring og etterkontroll.

Også tirsdag ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Fire førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 112 førerdøgn. Det ble gitt tre advarsler på mindre alvorlige brudd. Én fører fikk gebyr på 1000 kroner for brudd på kjøre- og hviletid, og et firma fikk gebyr på 2000 kroner for samme brudd.

Fire vogntog fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring. Det ble utbedres før videre kjøring.

Ett vogntog fikk bruksforbud da det viste seg at last hadde forskjøvet seg. Vedkommende måtte rette opp i forholdet før videre kjøring.

Ett vogntog fikk bruksforbud for feil bruk av breddemarkering. Vedkommende måtte rette opp i forholdet før videre kjøring.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for manglende leiekontrakt mellom selskap som eier bil og foretak som drev transporten.

Én fører fikk et gebyr på 500 kroner for manglende vognkort.

Det ble skrevet ut to kontrollsedler for diverse tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Her gikk det i feil på feste av skilt, reflekser bak på henger og oljelekkasje på sylinder.


Nyeste fra Dagsavisen.no: