Roganytt

Matbutikk gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Pk World Import AS som var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud.

Butikken har holdt til i Skåregata i Haugesund og har drevet med salg av matvarer.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 136.277 kroner og at selskapets aktiva ha en anslått verdi på omkring 35.000 kroner.

Butikken omsatte for litt over 2,7 millioner kroner i 2022 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 235.000 kroner.

«Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Jarle Bachmann er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 9. august.


Nyeste fra Dagsavisen.no: