Roganytt

Massasjeklinikk ble slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at en kvinne i 50-årene ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 347.387 kroner i skyldig moms og skatt.

Kvinnen har drevet et massasjeklinikk i Haugesund som et enkeltpersonforetak. I retten erkjente hun å skylde det aktuelle beløpet, at hun ikke kunne betale dette nå, men motsatte seg at det ble åpnet konkurs. I stedet ønsket hun å få til en nedbetalingsordning med Skatteetaten.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Saksøker ønsker ikke å inngå en avtale på de vilkår saksøkte har foreslått. Videre er det avhold utleggsforretning uten noen dekning innen 3 måneder fra innlevering av konkursbegjæringen og det følger da av konkursloven § 62 at det foreligger presumsjon for at saksøkte er insolvent, i tillegg har saksøkte opplyst at hun ikke kan betale kravet. Det er således ikke grunn til å anta at saksøkte likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger til grunn at saksøkte er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 10. august.


Nyeste fra Dagsavisen.no: