Roganytt

Ga bruksforbud og gebyrer – fant feil på hovedlykt og hadde manglende bremselys

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland mandag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

I løpet av kontrollen, ble 12 kjøretøy tatt til side for en utvidet kontroll.

Fire førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 91 førerdøgn. Det ble gitt 3 advarsler på mindre alvorlige brudd.

Tre kjøretøy fikk bruksforbud for sikthindrende gjenstander i og ved frontrute. Førerne måtte rydde opp i forholdet før videre kjøring.

To vogntog fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring. Dette ble utbedret før videre kjøring.

Ett vogntog fikk bruksforbud for feil bruk av breddemarkering. Vedkommende måtte rette opp i forholdet før videre kjøring.

Ett vogntog fikk bruksforbud da leiekontrakt for løyve ikke var medbrakt.

To kjøretøy manglet bombrikkeavtale for tunge kjøretøy, og det ble skrevet gebyr på 8000 kroner for hvert forhold.

To førere fikk hver sitt gebyr på 500 kroner for manglende vognkort.

Det ble skrevet ut to kontrollsedler for diverse tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Det gikk i feil på hovedlykt og manglende bremselys.Nyeste fra Dagsavisen.no: