Roganytt

Trykkeri gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Worums Trykkeri AS som var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1.071.034 kroner og at selskapets aktiva består av diverse trykkerimaskiner, utstyr og papir med en samlet anslått verdi på 500.000 kroner. Fram til fredag var virksomheten igangværende og trykkeriet har hatt tre ansatte.

Worums Trykkeri AS har holdt til i Karmsundgata i Haugesund og ble etablert i 1967.

Firmaet omsatte for nesten 2,2 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et resultat på 107.000 kroner før skatt.

«Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Thor Harald Eike er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 22. juni.

Nyeste fra Dagsavisen.no: