Roganytt

Stort gartnerfirma gikk konkurs – 24 ansatte mister jobben

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var gartnerfirmaet Nygaard AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Nygaard AS har holdt til i Jåttåveien 92. Firmaet omsatte for 41,2 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat på nesten 2,6 millioner kroner.

I tillegg til hage- og gartnertjenester har Nygaard AS drevet med hagedesign, muring og snekring, steinarbeid og har også hatt egen planteskole.

«Styret har begjært oppbud. Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 23. juni.

Ifølge Bie hadde han fredag et møte med Nygaard AS.

- Det har opplyst at de kom i en hengemyr med et konkret prosjet, noe som gjorde at de valgtye å kaste kortene, sier Bie til RA.

Ifølge Bie har Nygaard AS opplyst at den samlede gjelden er på omkring 17 millioner kroner, og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 9,7 millioner kroner.

Nygaard AS har hatt 24 ansatte.
Nyeste fra Dagsavisen.no: