Roganytt

Ble anmeldt for å ha kjørt med denne tilhengeren

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland lørdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

To personbiler ble avskiltet på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll.

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av dårlige bremser.

Én fører ble anmeldt da han valgte å trekke en tilhenger uten at lyskontakten passet til kjøretøyet. Ifølge Statens vegvesen kan dette være trafikkfarlig da kjøretøyene som ligger bak verken kan se bremselys eller blinklys.

Én fører ble anmeldt for manglende sikring av 22 tonn stålrør. Vogntoget ble holdt tilbake inntil godset er forskriftsmessig sikret.

Også fredag ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for feil sikring av gods.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for feil med bremser.

Tre kjøretøy fikk bruksforbud for manglende dokumenter.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for å ha sikthindrende gjenstander i frontruten.

To foretak fikk 8000 kroner og 16000 kroner i gebyr for manglende autopassavtale på tungbil.

To førere fikk 500 kroner i gebyr for manglende dokumenter.

Tre kjøretøy fikk skriftlig mangel på tekniske feil.

Mer fra Dagsavisen