Roganytt

Førte ikke regnskap forut for at transportfirmaet gikk konkurs

Dømt til fengsel for mangelfullt regnskap.

Mannen i 60-årene erkjente straffskyld da han møtte i Sandnes tinghus. I en periode på 22 måneder forut for at et transportfirma gikk konkurs unnlot han helt eller delvis å føre eller sørge for å få ført fortløpende og fullstendig regnskap for virksomheten. Omsetningen i perioden er beregnet til 1.513.897 kroner.

«Tiltalte erkjente i retten at han i perioden angitt i tiltalebeslutningen, i rollen som reell styreleder, ikke sørget for å føre fullstendig regnskap for virksomheten. Tiltalte forklarte at han førte regnskapet selv, ved bruk av Visma regnskapssystem. Tiltalte kunne ikke angi det nøyaktige omfanget av avviket», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at den skulle legge forklaringen til en politirevisor til grunn. Politirevisoren har beregnet omsetningen i perioden til 1.513.897 kroner. Dette er basert på de inntekter som kommer fram av bankkontoutskrifter for perioden, fratrukket innbetalinger fra mannen. Han hadde ingen bemerkninger til beløpet, og retten la dette til grunn.

«Retten er heller ikke i tvil om at tiltalte handlet forsettlig. Tiltalte var klar over at han ikke sørget for at det ble ført fortløpende og fullstendig regnskap, til tross for at han visste at han hadde plikt til dette. Tiltalte har vært styreleder i flere selskaper tidligere og var godt kjent med bokføringsplikten», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 36 dager. Han fikk også inndratt 7000 kroner og må betale 3000 kroner i saksomkostninger.Nyeste fra Dagsavisen.no: