Roganytt

Fikk ikke lønn og feriepenger – slo firma med 242 ansatte konkurs

Gjorde ikke opp gjelden.

Det var en mann som begjærte at firmaet Mde Personell AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 121.736 kroner i forfalt feriepengekrav og ikke utbetalt lønn.

Mde Personell AS har drevet med bemanning og har holdt til i Kontorveien på Forus. Firmaet omsatte i 2021 for litt over 230 millioner kroner og fikk samme år et resultat før skatt på litt over sju millioner kroner. Firmaet er oppført på proff.no med 242 ansatte.

Det har allerede vært et rettsmøte der Mde Personell AS fikk utsettelse med tanke på konkursbegjæringen. Da saken ble behandlet på nytt i Stavanger tinghus tirsdag møtte ingen fra Mde Personell AS.

«Saksøkte har ikke møtt i dagens rettsmøte og det foreligger ikke opplysninger om gyldig fravær. Konkursbegjæringen var lovlig forkynt for saksøkte i forkant av rettsmøtet til behandling av begjæringen den 21.03.2023. I rettsmøtet ble saken utsatt i henhold til konkursloven § 71 første ledd etter anmodning fra saksøkte, og nytt rettsmøte ble berammet og innkalling forkynt. Dette framkommer av utsettelseskjennelsen», heter det i kjennelsen.

Dermed mente retten at innkallingen til rettsmøtet er lovlig forkynt for Mde Personell AS.

Retten fant ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig og la denne til grunn. Retten kom også til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Det er innkommet regnskapsinformasjon i e-post fra saksøkte den 31.03.2023. Opplysningene gir et øyeblikksbilde, men er ikke fullstendig dokumentasjon som kan sannsynliggjøre likviditet og suffisiens i tilstrekkelig grad. Når saksøkte da heller ikke møter i retten for avklaring, finner retten ikke å kunne legge til grunn at saksøkte kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 63 for å ta konkursbegjæringen til følge, er til stede», skriver Sør-Rogaland tingrett.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 22. mai.

Bie sier til RA at han tirsdag har kalt inn ledelsen i selskapet til et møte samme dag.

– Så får vi se hva som skjer videre derfra, sier Bie til RA.Nyeste fra Dagsavisen.no: