Roganytt

Vogntog fikk ikke kjøre videre med denne hengeren

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland natt til fredag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av skjev henger etter trafikkuhell.

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av fiskeavrenning.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Seks sjåfører ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 168 førerdøgn. Sjåfører fikk 14 skriftlige advarsler grunnet kjøretid, døgnhvile og manglende pauser.

To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på tre kjøretøy. Manglene gikk ut på alvorlig karosseriskader, luftlekkasje i bremsesystemet, defekt stropper, skadet sidehinder og defekt lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.


Nyeste fra Dagsavisen.no: