Roganytt

Byggefirma ble slått konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at byggefirmaet Tjene.no AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 567.066 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Tjene.no AS har holdt til på Hundvåg og har også vært forhandler av dører og vinduer.

Firmaet fikk et resultat på nesten 1,3 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et resultat på 775.000 kroner før skatt.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren et krav, men er usikker på størrelsen. Skyldneren opplyste at hans eiendeler vesentlig består i håndverktøy uten verdi, for det meste innkjøpt privat. Virksomheten er innstilt. Det verken er eller har vært ansatte. Skyldneren erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs», heter det i kjennelsen.

Retten kom til at Skatteetaten har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Skyldneren har erkjent å være insolvent. Det ble den 11.01.2023 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger således også presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», skriver Sør-Rogaland tingrett i kjennelsen.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 11. mai.Mer fra Dagsavisen