Roganytt

Sted som har hatt burger på menyen gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden

Der var Heien Kiosk AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1,3 millioner kroner og at selskapets aktiva har en samlet anslått verdi på 500.000 kroner.

I retten ble det opplyst at kiosken som holder til på Vigrestad har hatt åtte ansatte.

Heien Kiosk AS omsatte for 3,4 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat på 119.000 kroner. Heien Kiosk AS har blant annet servert burger, farse, pommes frites og annen gatekjøkkenmat.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Sandnes tinghus.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 11. mai.
Mer fra Dagsavisen