Roganytt

Firma som har drevet med bilutleie ble slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Hjelpebil AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 221.800 i skyldig skatt og moms med mer.

Hjelpebil AS har holdt til i Stavanger og har blant annet drevet med utleie av biler.

Ingen fra Hjelpebil AS møtte i rettsmøtet i Stavanger tinghus, og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Det ble den 11. januar 2023 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 22. mai.Nyeste fra Dagsavisen.no: