Roganytt

Fikk bruksforbud for å ha kjørt med denne lasten

Statens vegvesen har kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland fredag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

I løpet av kontrollen ble 12 kjøretøy kontrollert for vinterutrustning med dekk og kjetting. Ingen av kjøretøyene hadde mangler.

Ni førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 224 førerdøgn. Det ble gitt 26 advarsler på mindre alvorlige brudd.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for sikthindrende gjenstander i og ved frontrute. Fører måtte rydde opp i forholdet før videre kjøring.

Tre vogntog fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring. Det ble utbedres før videre kjøring. Blant annet var det snakk om manglende lastsikring for sving på gravemaskin.

Ett vogntog fikk bruksforbud da det viste seg å være for bredt. Vedkommende måtte rette opp i forholdet før videre kjøring.

Ett vogntog fikk bruksforbud da det breddemarkeringer for bred last ikke var i brukt. Vedkommende måtte rette opp i forholdet før videre kjøring.

Ett vogntog fikk bruksforbud da kopi av løyve ikke var medbrakt.

To ADR-kjøretøy fikk bruksforbud. Det gikk i manglende transportdokument, mangel ved sikkerhetsutstyr og feil med merking av fare nummer.

Ett kjøretøy manglet bombrikkeavtale for tunge kjøretøy, og det ble skrevet ut et gebyr på 8000 kroner for forholdet.

Én fører fikk et gebyr på 500 kroner for manglende vognkort.

Det ble skrevet ut åtte kontrollsedler for diverse tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Det gikk i skader på sidehinder, skade på underkjøringshinder, skade i dekk, defekt lykteholder, manglende refleks bak og sprekk i frontrute.

Også torsdag ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

I løpet av kontrollen ble sju kjøretøy kontrollert for vinterutrustning med dekk og kjetting. Én fører fikk gebyr på 1500 kroner for manglende kjetting.

Fem førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 140 førerdøgn. Det ble gitt sju advarsler på mindre alvorlige brudd. Én fører fikk gebyr på 1000 kroner for brudd på kjøre- og hviletid, og firma fikk gebyr på 2000 kroner for samme brudd.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for sikthindrende gjenstander i og ved frontrute. Fører måtte rydde opp i forholdet før videre kjøring.

Én lastebil fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring. Det ble utbedres før videre kjøring.

Én lastebil fikk bruksforbud for ikke ha trukket ut underkjøringshinderet.

To vogntog fikk en utvidet bremsekontroll. Begge kjøretøy hadde feil på bremsene. Det ene fikk også bruksforbud med tillatelse til å kjøre til nærmeste godkjente verksted.

Det ble skrevet ut 6 kontrollsedler for diverse tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Det gikk i luftlekkasje i bremseklokke og bremseventil, skadet speil, feil med diverse lys, skade på førerhytte og skade på underkjøringshinder.

Nyeste fra Dagsavisen.no: