Roganytt

Var påvirket av cannabis da han kjørte med passasjer i bilen

Ble stoppet av politiet i kontroll.

Den 26 år gamle mannen fra Tasta kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

10. januar i år, omkring klokken 22.00, ble han stoppet av politiet da han kjørte bil på Randabergveien i Stavanger.

En blodprøve tatt av ham en halvtime senere viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder politiets anmeldelse og analyseresultater fra avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus. Dermed fant retten det bevist at 26-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt.

«Kjøringen den 10. januar 2023 skjedde på et tidspunkt av døgnet hvor det normalt ikke er mye trafikk. Det er ikke opplyst om forhold som skulle tilsi at det forelå vanskelige kjøreforhold eller andre forhold ved kjøringen som tilsier en skjerpelse av straffen, ut over at siktede hadde med seg en passasjer og således utsatte han for en skaderisiko. I formildende retning skal det også legges vekt på at tiltalte har erkjent straffskyld», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Straffen ble betinget fengsel i 15 dager og en bot på 31.500 kroner.

Han mistet også førerretten i 14 måneder og må avlegge ny full førerprøve for å få denne tilbake.

Nyeste fra Dagsavisen.no: