Roganytt

Tre kjøretøy ble avskiltet og én anmeldt etter å ha kjørt med tilhenger

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland søndag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

I løpet av dagens kontroll ble 12 Kjøretøy kontrollert for vinterutrustning med dekk og kjetting. En fører fikk gebyr på 2000 kroner for manglende mønsterdybde.

Tre førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 84 førerdøgn. Det ble gitt to advarsler på mindre alvorlige brudd.

Ett vogntog fikk kjøreforbud, for kjøring med spesialtransport på feil tidsrom.

To vogntog fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring, som måtte utbedres før videre kjøring.

Én fører ble anmeldt for kjøring med tilhenger uten lys, der hengerkontakten ikke var tilkoblet.

Tre kjøretøy ble avskiltet for manglende PPK-godkjenning.

Ett kjøretøy ble stoppet da det manglet fullført omregistrering. Fører fikk også et gebyr på 500 kroner for ikke ha med vognkort. Omregistreringen ble fullført på stedet før videre kjøring.

Tre førere fikk hver sitt gebyr på 500 kroner for manglende vognkort.

Ett kjøretøy manglet bombrikkeavtale for tunge kjøretøy, og det ble skrevet ut et gebyr på 8000 kroner for forholdet.

To kjøretøy ble rapportert for feil vektårsavgift på tilhenger.

Det ble skrevet ut fire kontrollsedler for tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Det var her snakk om manglende bremselys, sprekk i frontrute, dårlig preget nummerskilt, dårlig festet nummerskilt og skarpe kanter på underkjøringshinder

Nyeste fra Dagsavisen.no: