Roganytt

Brukte mobilen – må betale 150.000 kroner

Ble stoppet av politiet i kontroll.

Mannen i 40-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

I september i fjor brukte han mobiltelefonen mens han kjørte bil i Stavanger. Da mannen ble stoppet viste det seg også at han ikke hadde gyldig førerkort og at han kjørt bilen mens han var ruset av kokain og narkotiske tabletter.

En blodprøve tatt av mannen viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2. Retten kom til at han hadde handlet forsettlig når det gjaldt mobilbruken og kjøringen uten førerkort, og i det minste uaktsomt når det gjelder ruskjøringen.

«Graden av påvirkning var, som nevnt, høy. Det er imidlertid ikke opplyst om særskilte farer utover den som følger av det å kjøre med en så høy påvirkning. Han kjørte på en ukedag, på formiddagen og på en strekning hvor det på den tiden normalt er moderat til tett trafikk», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at mannen i mai 2021 ble dømt for ruskjøring. Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på mannens uforbeholdne tilståelse.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 33 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år på det særvilkår at han gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring.

Retten viste også til mannens økonomiske situasjon og kom til at han skulle dømmes til å betale 150.000 kroner i bot.

Han mistet også retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for alltid.

Nyeste fra Dagsavisen.no: