Roganytt

Verksted gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Rogaland Mekaniske Verkstad AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 960.000 kroner og at det ikke finnes noe aktiva av verdi i firmaet.

Rogaland Mekaniske Verkstad AS har holdt til på Forsand og har drevet med reparasjoner og produksjon av alt innen stål, samt levert dekk til personbil og landbruk.

Firmaet omsatte for litt over 1,4 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et resultat på 155.000 kroner før skatt.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 27. april i år.Mer fra Dagsavisen