Roganytt

Politiet ville ta førerkortet til mann som skal ha kjørt for nær bilen foran

Mener at han skapte fare for trafikkulykke.

Det var påtalemyndigheten som ba om rettens kjennelse om midlertidig tilbakekall av føreretten og beslag av førerkortet til en 36 år gammel mann.

Bakgrunnen for det er at han skal ha kjørt bil på E 39 ved Ullandhaug 9. februar i år, omkring klokken 08.26.

«Over en lengre distanse holdt han ikke tilstrekkelig avstand til forankjørende kjøretøy, og var til tider helt nede i en tidsdistanse til dette på 0,44 sekunder. Slik skapte han fare for trafikkulykke», heter det i siktelsen.

36-åringen har forklart at han lå for nær bilen foran, men han bestrider at det var en avstand på bare 0,44 sekunder.

Retten mente at det var skjellig grunn til mistanken og viste blant annet til videoopptak av 36-åringens kjøreatferd.

«Siktede har opplyst at han trenger førerkort fordi for å ha jobb og inntekt, samt til private gjøremål, jf. ovenfor. Påtalemyndigheten har ikke opplyst når de regner med at saken blir avgjort. Retten må legge til grunn at saken framstår som ferdig etterforsket og klar for oversendelse til berammelse av hovedforhandling. Påtalemyndigheten har videre opplyst at siktede ved domfellelse må regne med at førerkortet blir inndratt i 7 måneder, også som følge av at siktede hadde to aktive prikker for hendelsen i siktelsen ovenfor», skriver Sør-Rogaland tingrett i kjennelsen.

Retten kom til at et midlertidig tilbakekall av føreretten og beslag av førerkortet fram til saken er endelig avgjort, ikke er et uforholdsmessig inngrep og bestemte at påtalemyndigheten kunne midlertidig tilbakekalle føreretten og beslaglegge førerkortet hans, men ikke utover den 15. august i år.

Nyeste fra Dagsavisen.no: