Roganytt

Kjørte bil mens han var påvirket av cannabis og kokain

Ble stoppet av politiet da han var ute og kjørte.

Den 23 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

19. august i fjor, omkring klokken 00.45, kjørte han bil på E 39 i Sandnes til tross for at han var påvirket av cannabis og kokain.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder politiets anmeldelse, analyseresultat fra Oslo Universitetssykehus av 06.09.22 og sakkyndig rapport toksikologi av 09.11.22. Med det som bakgrunn kom retten til at han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og i det minste har handlet uaktsomt.

«Siktedes beruselsesnivå lå nær opp til tilsvarende 1,2 promille. Siktede ble vurdert som lett påvirket av legen som undersøkte ham på legevakten. Politiet rapporterte at siktede var rød og blank i øynene, virket ustø og hadde høy puls. Det er ikke kommet fram straffeskjerpende omstendigheter ved kjøringen utover det farepotensial som beruselsesgraden generelt medfører», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i 18 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. I tillegg ble han dømt til å betale en bot på 4000 kroner og mistet førerretten i 20 måneder. Han må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

Nyeste fra Dagsavisen.no: