Roganytt

Gartnerfirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet V.g.t AS som var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at firmaets samlede gjeld er på 608.992 kroner og at selskapets aktiva vesentlig består i tilhenger, inventar og kontormaskiner med en samlet anslått verdi på 86.643 kroner.

V.g.t AS het inntil nylig Komplett Utemiljø Agder AS og har holdt til i Førresfjorden i Nord-Rogaland. Firmaet har drevet med beplantning av hager og parkanlegg.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Jens Otto Haugland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 11. mai.

Nyeste fra Dagsavisen.no: