Roganytt

18-åring hadde ecstasy og ble tatt med hasj i boligen sin

Politiet var hjemme i huset til 18-åring.

18-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

18. august i fjor, omkring klokken 19.40, oppbevarte han fem gram hasj boligen sin på Sola. Samme dag oppbevarte han også 123 ecstasytabletter i Kvernevik-området.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og beslagsrapporter. Me det som bakgrunn fant retten det bevist at han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet forsettlig.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse og at han var under 18 år da lovbruddet fant sted.

Dermed ble straffen fengsel i 30 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Nyeste fra Dagsavisen.no: