Roganytt

Kjørte bil til tross for at han hadde røykt cannabis kvelden før

Ble stoppet av politiet som hadde kontroll.

18-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

4. november i fjor, omkring klokken 11.00, kjørte bil i Sandnes til tross for at han var påvirket. Han ble stoppet av politiet under kjøringen og en blodprøve tatt kort tid viste en konsentrasjon av THC i blodet tilsvarende en promille på over 0,5.

«Tiltalte har forklart at han røykte cannabis kvelden før og at han var klar over at virkestoffet i cannabis sitter lenger i kroppen enn alkohol. Tiltalte har erkjent straffskyld etter tiltalen, og erkjennelsen støttes av øvrige bevis i saken, herunder blodprøveanalyse og vitneforklaring fra politibetjenten som stoppet tiltalte da han kjørte bilen», heter det i dommen.

Retten kom til at 18-åringen hadde handlet uaktsomt og viste til følgende:

«Tiltalte brukte cannabis kvelden før og var klar over at virkestoffet i cannabis sitter lenger i blodet enn alkohol. Ut fra det finner retten at tiltalte opptrådte i strid med de krav til forsvarlig opptreden som veitrafikkloven oppstiller for sjåfører av motorvogn, og han er ut fra sine personlige forutsetninger å bebreide for det. Dette innebærer at tiltalte har overtrådt straffebestemmelsen uaktsomt», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Straffen ble betinget fengsel i 16 dager og 10.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

Nyeste fra Dagsavisen.no: