Roganytt

Bemanningsfirma slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Rsg Gruppen AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 1.365.000 kroner i skyldig moms og arbeidsgiveravgift.

Rsg Gruppen AS har holdt til på Ålgård og har drevet med utleie av arbeidskraft. Rsg Gruppen AS omsatte for 11,9 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat på 693.000 kroner.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62/63 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 20. april i år.

Nyeste fra Dagsavisen.no: