Roganytt

Firma gikk konkurs – hadde en gjeld på 72 millioner kroner

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Norse Technology AS som onsdag var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er 72 millioner kroner og at selskapets aktiva er på tre millioner kroner.

Fram til onsdag var virksomheten i firmaet igangværende og i retten ble det opplyst at antall ansatte er 100.

Norse Technology AS har holdt til i Koppholen i Sandnes og har blant annet drevet med elektrisk installasjonsarbeid i forhold til olje- og gassbransjen.

Selskapet omsatte for 145,6 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat på 5,5 millioner kroner.

Norse Technology AS var begjært konkurs av Skatteetaten der det skulle vært et rettsmøte i Sandnes tinghus 10. mars i år. I stedet valgte altså selskapet å slå seg selv konkurs.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 26. april.Nyeste fra Dagsavisen.no: