Roganytt

Verksted ble slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Elias Auto AS ble slått konkurs.

I et rettsmøte som ble holdt 1. februar i år ble det opplyst at kravet fra Skatteetaten var på 161.250 kroner, men at det var oppnådd sikkerhet for noe av kravet, slik at kravet uten sikkerhet utgjør 120.422 kroner i skyldig moms og skatt.

I rettsmøtet 1. februar ble saken utsatt til 16. februar. Det ble meddelt at dersom ikke innbetaling skjedde innen denne fristen, ville det bli åpnet konkurs uten nærmere varsel.

Nylig meldte Skatteetaten fra til Stavanger tinghus om at de ikke har mottatt noen innbetaling fra Elias Auto AS og ba om at konkurs åpnes.

Elias Auto AS har holdt til på Sola og har drevet med reparasjon av biler.

Bilverkstedet omsatte for 5,3 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et resultat på 18.000 kroner før skatt.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den 09.11.2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 12. mai.Nyeste fra Dagsavisen.no: