Roganytt

18-åring ble tatt med kokain

Ble tatt med narkotika i lynlåsposer.

18-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

28. oktober i fjor, omkring klokken 22.00, var politiet ved et hotell i Stavanger. Der oppbevarte 18-åringen omkring fem gram kokain.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder særlig beslag av narkotika på 18-åringen. Dermed fant retten det bevist at han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

«Kokain er et farlig og vanedannende narkotisk stoff, som utgjør et økende samfunnsproblem til skade for stadig flere mennesker, ikke minst i ungdomsmiljøer. Oppbevares stoffet med tanke på salg, tilsier det etter rettens oppfatning at utgangspunktet skal være en ubetinget fengselsstraff. Selv om vekteren som har anmeldt forholdet oppfattet at siktede «dealet narkotika» legger retten til grunn siktedes forklaring om at han oppbevarte stoffet for andre. Stoffet ble likevel oppbevart i tilknytning til fest i det offentlige rom med mange mennesker og fordelt i lynlåsposer. Det var utvilsomt spredningsfare», heter det i dommen.

Likevel kom retten til at han skulle dømmes til 21 dagers betinget fengsel. Avgjørende for dette var blant annet hans unge alder og personlige forhold. For at han skulle få en følbar reaksjon ble han også dømt til å betale en bot på 6000 kroner.


Nyeste fra Dagsavisen.no: