Roganytt

Firma som var byggentreprenør for stor barnehage gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Kløver Bygg AS som mandag var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Byggefirmaet har holdt til på Tau og har blant annet vært byggentreprenør for Teknikken Barnehage på Våland i Stavanger.

Kløver Bygg AS omsatte for 15,3 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et resultat på 191.000 kroner før skatt. Det er oppgitt at byggefirmaet har hatt 14 ansatte på proff.no.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 12. april.


Nyeste fra Dagsavisen.no: