Roganytt

Gravemaskinfirma ble slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Rogaland Gruppen AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 995.841 kroner der mesteparten av dette relaterer seg til skyldig moms.

Rogaland Gruppen AS har holdt til på Sola og har drevet med graving, murarbeid, hage og anlegg og diverse byggearbeid.

Firmaet omsatte for 992.000 kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat før skatt litt over 1,4 millioner kroner.

Ingen fra Rogaland Gruppen AS møtte i rettsmøtet som ble holdt i Stavanger tinghus.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede. Framgangsmåten i konkursloven § 63 er også fulgt, og det foreligger derfor presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger også til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 63 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette også til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 13. mars.

Nyeste fra Dagsavisen.no: