Roganytt

Ville ha tilsendt tabletter med posten

Bestilte narkotiske tabletter på internett.

36-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

3. november 2021, eller like før denne datoen innførte han 60 narkotiske tabletter til Norge fra England.

Tablettene var bestilt til hans adresse på Jæren og forsendelsen ble oppdaget av tolletaten i forbindelse med at pakken kom til Norge.

«Siktede har utvilsomt forholdt seg som beskrevet i siktelsen med vilje. Vilkårene for å pådømme saken med tilståelsesdom er oppfylt, og retten mener slik pådømmelse er ubetenkelig», heter det i dommen.

Etter en samlet vurdering av stoffets art og mengde og siktedes befatning med stoffet, mente retten at innførselen isolert sett kvalifiserer til betinget fengsel i rundt 21 dager. Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på hans uforbeholdne tilståelse og ikke minst at saken var blitt gammel.

Dermed ble han dømt til betinget fengsel i 14 dager.
Nyeste fra Dagsavisen.no: