Roganytt

Kvinne kjørte bil mens hun var påvirket av cannabis

Kvinne (22) ble stoppet av politiet i kontroll.

Den 22 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

22. mai i fjor, omkring klokken 00.30 kjørte hun bil på Sola mens hun var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av henne klokken 01.00 viste at hun var påvirket tilsvarende en promille på 1,2.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og analyseresultatet fra Oslo universitetssykehus datert 8. juni 2022. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 22-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet forsettlig.

«Ved slik påvirkningsgrad reageres det normalt med ubetinget fengsel og bot. Ved utmålingen av straffen har retten lagt til grunn at det ikke har framkommet straffeskjerpende omstendigheter ved kjøringen utover det farepotensial som så høy påvirkning medfører. Kjøringen fant sted sent på en ukedag, på et tidspunkt hvor det erfaringsmessig ikke er mye trafikk. I formildende retning har retten lagt vekt på at siktede har erkjent straffskyld, og samtykket til at saken avgjøres ved forenklet rettergang. Hun skal dermed ha noe strafferabatt for dette», heter det i dommen.

Retten kom til at hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i 18 dager. Hun ble også dømt til å betale en bot på 10.000 kroner. I tillegg ble hun dømt til tap av førerretten i ett år, og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.


Nyeste fra Dagsavisen.no: