Roganytt

Eiendomsfirma ble slått konkurs av eiendomsfirma

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var firmaet K R Eiendom AS som begjærte at firmaet Seanor AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 94.669 kroner.

Seanor AS har også drevet med eiendom og erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren hovedkravet på 64.042 kroner, men det ble reist tvil om omfanget av forsinkelsesrenter.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Framgangsmåten i konkursloven § 63 er fulgt, og det foreligger derfor presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Skyldneren opplyste at selskapet ikke har eiendeler og erkjente insolvens. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 63 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 9. mars i Sandnes tinghus.


Nyeste fra Dagsavisen.no: