Roganytt

Kjørte inn i parkert bil med 1,94 i promille

Forlot stedet uten å melde ifra om at han hadde kollidert.

Den 40 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

20. november i fjor, kort tid forut for klokken 03.25, kjørte han bil i Strand kommune til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av klokken 05.47 viste en promille på 1,94. Kjøreturen endte med at han kjørte inn i en parkert personbil, noe som førte til materielle skader på denne bilen og store materielle skader på bilen som 40-åringen kjørte.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen skulle settes til 24 dagers ubetinget fengsel og en bot på 63.800 kroner, samt tap av førerretten i tre år.

«Retten finner at kjøring i påvirket tilstand i seg selv er svært risikofylt og siktede har ved kjøringen utsatt både seg selv og medtrafikanter for en uakseptabel risiko for alvorlig personskade. Etter det opplyste var kjøreturen var kort og fant sted nattetid, noe som trekker i formildende retning. I straffeskjerpende retning legges det vekt på at bilkjøringen førte til en trafikkulykke ved at siktede krasjet inn i en stillestående bil. I samme retning trekker også siktedes svært høye påvirkningsgrad, noe som gir en høy risiko for skader. Det er også straffeskjerpende at siktede forlot ulykkesstedet uten å meldte ifra om ulykken. Dette ble heller ikke gjort da han kom hjem», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Straffen ble fengsel i 24 dager og 61.500 kroner i bot. Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.Nyeste fra Dagsavisen.no: