Roganytt

Hadde et krav på 2.758.951 kroner − slo mann konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 56 år gammel mann fra Jæren ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 2.758.951 kroner i skyldig utskrevet forskuddsskatt, restskatt, forsinkelsesrenter, skyldig merverdiavgift og gebyrer.

56-åringen har drevet et enkeltpersonforetak innenfor byggebransjen. Han erkjente i rettsmøtet å skylde Skatteetaten deler av kravet, men mente at han skylder et mindre beløp enn det Skatteetaten legger til grunn, og at det antakelig utgjør mellom 1,6 og 1,8 millioner kroner. Når det gjelder aktiva opplyste mannen at han eier en bil av mindre verdi.

Retten la til grunn at Skatteetaten har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste til at skyldneren har erkjent å være insolvent og det ble også vist til at det avholdt utleggsforretning mot ham med intet til utlegg.

«Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. En nedbetaling over tre år, slik skyldner viser vil være mulig, medfører ikke at betalingsproblemene anses som forbigående. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 14. mars i Sandnes tinghus.


Nyeste fra Dagsavisen.no: