Roganytt

Hadde heroin og kjørte bil i cannabisrus

Ble stoppet av politiet da han var ute og kjørte.

Den 35 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

6. september 2021 oppbevarte han 15,21 gram heroin og 1,86 gram marihuana.

2. mars i fjor, omkring klokken 21.30, kjørte han bil i Jærvegen i Sandnes til tross for at han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av ham klokken 22.06 samme kveld viste en påvirkning tilsvarende over 0,5 i promille.

I forbindelse med straffeutmålingen mente retten at oppbevaring av heroinet var det alvorligste forholdet. Samtidig la retten vekt på at dette hadde funnet sted langt tilbake i tid.

Straffen ble ubetinget fengsel i 25 dager og 120 timer samfunnsstraff. Han ble også dømt til å betale en bot på 20.000 kroner og fikk sperrefrist for erverv av førerrett for alltid.
Nyeste fra Dagsavisen.no: