Roganytt

Byggefirma gikk konkurs med en gjeld på 30.086 kroner

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Bygg Parken AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 30.086 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 3000 kroner.

Bygg Parken AS ble etablert i 2022 og har holdt til i Sandnes.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Andreas Haukland Westlye er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 6. mars.Nyeste fra Dagsavisen.no: