Roganytt

Firma som har solgt biler ble tvangsoppløst

Slutt for bilforandler.

Det var et bilfirma på Forus som onsdag ble tvangsoppløst i Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det var at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Foretaksregisteret om at firmaet ikke på lovlig måte har meldt til Foretaksregisteret en revisor som fyller aksjelovens krav innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Dermed var vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16–15 (1) nr. 3 til stede.

Firmaet, som har drevet med salg av bruktbiler, omsatte i 2020 for 23,3 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 73.000 kroner.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 23. mars.