Roganytt

Firma som har drevet med reparasjon av maskiner ble tvangsoppløst

Slutt for firma som har fikset ting.

Det var firmaet Eco Systems AS som ble tvangsoppløst i Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det var at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Foretaksregisteret om at Eco Systems AS ikke på lovlig måte har meldt til Foretaksregisteret en revisor som fyller aksjelovens krav innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Dermed var vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16–15 (1) nr. 3 til stede.

Eco Systems AS har drevet innenfor bransjen reparasjon av maskiner. Firmaet omsatte i 2020 for 4,2 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat på 1,6 millioner kroner.

Advokat Katrine Gjestemoen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 23. mars i år.