Roganytt

Fikk ikke kjøre videre slik som dette

Statens vegvesen hadde kontroll natt til onsdag.

78 tunge kjøretøy var innom kontrollplassen da Statens vegvesen hadde kontroll ved Krossmoen.

En tilhenger fikk bruksforbud etter at det ble oppdaget at en av bladfjørene var knekt. Tilhengeren må fraktes fra kontrollstasjonen til et verksted, heter det i rapporten fra kontrollørene.

Fem førere ble kontrollert for kjøre og hviletid på til sammen 140 førerdøgn. To førere blir anmeldt for grove brudd på kjøre og hviletiden.

Et utenlandsk transportselskap blir anmeldt for å ikke ha lagt til rette for overnattingsmuligheter til sjåføren når hen skal ta helgehvilen. Helgehvil på 45 timer kan ikke tas i kjøretøyet, understreker kontrollørene.

I løpet av natten ble tolv kjøretøy kontrollert for vinterutrustning med dekk og kjetting med alt i orden.

En fører fikk bruksforbud grunnet sikthindrende gjenstander i synsfeltet.

Det ble skrevet ut tolv kontrollsedler for tekniske mangler ved de kontrollerte kjøretøyene.

I løpet av dagens kontroll ble 12 Kjøretøy kontrollert for vinterutrustning med dekk og kjetting med alt i orden.

Nyeste fra Dagsavisen.no: