Roganytt

Spisested gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Hverdagsgodt AS som tirsdag var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Hverdagsgodt har holdt til i Salvågergata i Stavanger og har blant annet hatt sandwicher, smoothier og salater på menyen.

Spisestedet omsatte for litt over 3,2 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et resultat på 370.000 kroner.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 13. mars i år.

Mandag var også firmaet Matkonsept AS i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Matkonsept AS het fram til 19. januar i år Hverdagsgodt-Norge AS. I august i fjor flyttet firmaet fra Salvågergata til Bjødnabeen på Forus.

Advokat Paul Ingvald Aakre er også oppnevnt som bostyrer i denne konkursen.

Ifølge Aakre har Matkonsept AS/Hverdagsgodt Norge AS drevet med produksjon for Hverdagsgodt AS.Nyeste fra Dagsavisen.no: