Roganytt

Dagligvarebutikk gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Mini Asia Matbutikk AS som tirsdage var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Matbutikken har holdt til i Tanke Svilands gate i Stavanger. Mini Asia Matbutikk AS omsatte for 2,5 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat på 296.000 kroner.

Butikken ble etablert i 2019 og har hatt tre ansatte.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Katrine Gjestemoen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 23. mars i år.