Roganytt

Bygge- og malerfirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden

Det var Oftedal Bygg og Maleteknikk AS som var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Firmaet har holdt til i Stavanger og ble etablert i slutten av april i fjor.

Firmaet hadde som formål å selge tjenester og varer innen bygg og malerarbeid – og annet som naturlig sammenfaller med dette – samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.

«Skyldneren har begjært oppbud. Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 2. mars i år.