Roganytt

Mopedbil ble avskiltet og drosjeeiere ble anmeldt

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen var av det mobile slaget og fant sted i Stavanger og Sandnes søndag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Av 13 kontrollerte drosjer var det kun én av disse med alt i orden.

12 drosjer ble rapportert inn for mangler med kjøreseddel og løyvenummer synlig på bilene, to drosjeeiere blir anmeldt for kjøring med ikke gyldige løyver og to drosjer ble rapportert inn da de ikke var forsikret for persontransport.

Det ble skrevet ut 16 kontrollsedler for manglende hovedlys.

Én fører blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerrett.

Én mopedbil ble avskiltet på stedet og føreren blir anmeldt for trimming av kjøretøyet. Mopedbilen hadde en topphastighet på 75 km/t. Maks hastighet på denne type kjøretøy er 45 km/t.

Også på Krossmoen kontrollstasjon ble det søndag kveld holdt en kontroll.

Har var resultatet følgende:

Ett kjøretøy ble rapportert for feil vektårsavgift.

To kjøretøy med overvekt måtte laste om og ned til lovlig vekt før videre kjøring.

Ett kjøretøy fikk pålegg om å smøre svingskiven som var tørr. En tørr svingskive kan forårsake at den biter seg og gjør at kjøretøyet ikke klarer å svinge på glatt føre.