Roganytt

Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Fikk ikke betale den siste lønnen til de ansatte i firmaet.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Proff Bygg Team AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 868.014 kroner i skyldig skatt og moms.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde det beløpet som saksøker krever. Selskapet opplyste at de eier noen eldre motorvogner uten nevneverdig verdi, og at det ellers ikke er noen verdi av betydning i selskapet. Selskapet vet ikke om annen gjeld enn gjelden til saksøker. Saksøkte erkjente å være insolvent, men motsatte seg åpning av konkurs fordi det var ønskelig å få betalt ut de siste lønnskravene til arbeidstakerne», heter det i kjennelsen.

Proff Bygg Team AS har holdt til i Sandnes.

Retten la til grunn at Skatteetaten har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Skyldner har erkjent å være insolvent, og det ble avholdt utleggsforretning 16.12.2022 mot saksøkte uten at det ble oppnådd betryggende sikkerhet for saksøkers utestående krav. Det foreligger dermed også presumsjon for at saksøkte er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 9. mars i år.