Roganytt

Hadde 123,82 gram marihuana og 207,83 gram hasj

Mann oppbevarte narkotika.

29. oktober i fjor, omkring klokken 03.00, foretok politiet en ransaking i en bolig i Stavanger. I denne ble det funnet 123,82 gram marihuana og 207,83 gram hasj som tilhørte en 25 år gammel mann.

25-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder rapport om ransaking/beslag. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 25-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

25-åringen forklarte i retten at hasjen og marihuanaen var beregnet til egen bruk. I forbindelse med straffeutmålingen ble det lagt noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse, og retten kom til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 75 dager.


Nyeste fra Dagsavisen.no: