Roganytt

Firma som har drevet med maskinutleie gikk konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var Kvia Maskinutleie AS som var i Sandnes tinghus tirsdag og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 5,5 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 1,8 millioner kroner.

Kvia Maskinutleie AS har holdt til på Nærbø og fram til tirsdag var virksomheten igangværende. Firmaet omsatte for litt over 2,2 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 61.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Kvia Maskinutleie AS er en del av Kvia-konsernet der ti selskap meldte oppbud tirsdag. Tidligere har Kvia Entreprenør AS og Kvia Byggtjenester AS gått konkurs.

[Entreprenørfirma konkurs med en gjeld på 82 millioner kroner]

[Stort byggefirma gikk konkurs]

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 8. mars i år.


Nyeste fra Dagsavisen.no: