Roganytt

Firma i oljebransjen konkurs med en gjeld på 40 millioner kroner

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Onesource AS som tirsdag var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 40.534.835 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 4.272.000 kroner.

Onesource AS var i utgangspunktet begjært konkurs av Skatteetaten med et rettsmøte som skulle vært holdt i Stavanger tinghus onsdag. I stedet valgte de selv å begjære oppbud.

Firmaet har holdt til i Maskinveien på Forus og har drevet med produkter til olje- og gassbransjen.

Onesource AS omsatte for 36,6 millioner kroner i 2021 og fikk samme år et resultat på 280.000 kroner

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 20. februar i år.


Mer fra Dagsavisen